logo    OLEJE NA DŘEVO  Přírodní oleje a vosky   Příirozená ochrana pro přírodní materiály 

KONTAKTY

Mgr. Ivo Blachut
Ratibořská 65/143
74705 Opava 5
tel: +420 608 770 300
fax: +420 553 627 764
info@blachut.cz
GPS: N 49° 56.72088', E 17° 55.21003'

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


TIKKURILA-finská ochrana dřeva / LAKKABENSIINI 1050-lakový ben.

LAKKABENSIINI 1050 (Lakový benzín - WHITE SPIRIT)  

POPIS                                          Ředidlo pro alkydové nátěrové hmoty, pro aplikaci štětcem nebo  válečkem.

SLOŽENĺ                                      Alifatické uhlovodíky.

POUŽITĺ                                       Na čistění ploch před aplikací, při aplikací štětcem nebo válečkem.

URČENÝ PRO:                              Alkydové nátěrové hmoty :  

Upozornění   

* použivat v dobře větraných místnostech

* nekouřit při práci

* skladujte mimo dosahu ohně

* zabezpečte prostředí proti statickým výbojům

* nevylévejte do kanalizace  

První pomoc  

Při náhodném požití nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

 

BEZPEČNOSTNĺ UPOZORN?Nĺ 

Hořlavina, obsahuje Lakový benzín. Škodlivý při vdechovaní. Před výpary z rozpouštědla se chraňte účinným větráním nebo vhodným respirátorem.

Skladování a doprava

Skladování na chladném místě nebo přeprava nemají vliv na výrobek.

 

 

 

 

Řadit podle 
Výrobce 


Naše cena 112 Kč


YjA1N2Y